Välj sida / undersida

Villa Gransholm

Detta lantligt belägna hotell inryms i en vacker villa, ursprungligen byggd som representativ bostad åt disponenten för Gransholms bruk och hans familj. Det som idag är hotellrum var arbetsplatser åt brukets kontorsanställda. Den över hundra år gamla villan med vackra matsalar och salonger kringgärdas av en stor park med stensatt damm och tennisbana.
Läs mer »

In English

This rural located hotel housed in a beautiful villa, originally built as the residence of representative managers for Gransholms use and his family.

There is today a hotel room was the work to the papermill office. The over one hundred year old villa with beautiful dining rooms and lounges are very a large park with beautiful pond and tennis court.

Read more »

Auf Deutsch

Das ländliche Hotel befindet sich in einem schönen Haus, ursprünglich als Residenz der repräsentativen Manager für Gransholms und seiner Familie.

Es ist heute ein Hotelzimmer wurde die Arbeit an der Mühle Büro. Die über hundert Jahre alte Villa mit schönen Säle und Salons sind sehr einem großen Park mit Teich und ebnete Tennisplatz.

Mehr »